Tilskudsordning til energiforbedringer

Energiforbedringer vedrørende bygningens varmeforsyning

  • Konvertering til luft-til-vand varmepumpe
  • Konvertering til luft-til-jord varmepumpe

For at få tilskud til dette, skal konverteringen til varmepumpe ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Derudover skal din bolig ligge uden for et fjernvarmeområde, og så skal varmepumpen, installeres af en VE-montør eller VE-installatørvirksomhed.

Tilskuddet til konvertering til varmepumpe omfatter udelukkende skiftet til luft-til-vand varmepumper og jordvarme. Dermed gives der ikke tilskud til luft-til-luft varmepumper.

Læs mere om luft til vand varmepumper eller jordvarme

Så meget kan du få i tilskud

Størrelsen på energitilskuddene afhænger af størrelsen på dit hus. Ved udskiftning af varmekilde til en varmepumpe har dennes energimærkning også en betydning. Varmepumper med anmærkningen “A+++” udløser mest i tilskud, mens varmepumper med “A+” ikke udløser tilskud. 

Ved forbedringer af klimaskærmen og isolation skal du bruge din ejendoms energimærke og dit hus skal være energimærket efter 1. Oktober 2012. Energistyrelsen bruger nogle varmetabsberegninger (U-værdi), som fremgår af energimærket til at udregne tilskuddets størrelse. 

Energimærket er ikke nødvendigt ved udskiftning af varmekilde til varmepumpe.

Hvem kan få tilskud?

Privatpersoner i helårsbolig

Hvis du bor i en helårsbolig og har tænkt dig at udføre et energiforbedring projekt, der enten fører til energibesparelser og energieffektivisering eller reducerer anvendelsen af fossile brændstoffer, kan du søge om energitilskud. Den bolig du bor i, skal dog være registreret som helårsbolig i BBR-registret. 

Virksomheder & foreninger

Udover privatpersoner gælder tilskuddene også:

  • Private andelsboligforeninger
  • Moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder og anvendes som helårsboliger
  • Virksomheder (aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab udover interessentskab)
  • Foreninger, legater eller selvejende institutioner
  • Almene boliger til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbebyggelse

Hvordan søger du om tilskud?

I den tidligere tilskudsordning var det din installatør, der skulle søge tilskuddet på dine vegne. Det er nu lavet om, sådan at du som husejere selv skal søge det hos Energistyrelsen, som forvalter tilskudspuljen. Energitilskuddene skal altså ikke længere søges hos energiselskaberne. Ansøgningen udfyldes og indsendes digitalt på en ansøgningsblanket på energistyrelsens hjemmeside. ​

Tilskuddet skal søges FØR, du går igang med dit projekt. Når først du har købt materialer eller har skrevet under på en aftale, er det for sent at søge tilskuddet.

Få et overslag på dit tilskud til renovering og gå til ansøgningsportalen

Vær opmærksom på håndværkerfradraget

Det er desværre ikke muligt både at få tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. 

Læs om håndværkerfradraget