Et skoleeksempel i energibesparelser og trivsel

Skolerne Strandby i Frederikshavn og Strandvejen skole i København er blevet energirenoveret.

elever i klasselokale der rækker hånden op

Det er sund fornuft at satse på dagslyset. Det er gratis, og det giver store plusser på trivselskontoen. Fra starten af projekterne blev der taget højde for både energibesparelser og trivsel, hvilket resulterede i helstøbte løsninger i forhold til både belysning og indeklima.

Det var egentlig enkle midler, der blev taget i brug. På Strandby skole blev der monteret bevægelsessensorer i klasseværelserne og zoneopdelt lys, der automatisk dæmpes, når dagslyset er stærkt og dæmpes ekstra på de lysstofrør tættest ved vinduerne. Det fungerer med en føler på den enkelte lampe, der registrerer lysforhold og bevægelse i rummet.

Strandvejen Skole i København fik ligesom i Frederikshavn en løsning med både dagslysstyring og bevægelsessensorer i tyve af skolens lokaler. At give dagslyset mulighed for at komme til sin ret giver god mening. Både når man vil spare på elforbruget, og når man vil opnå bedre trivsel og indlæring hos børnene.

Udnyt dagslyset!
En dagslysføler kan dæmpe et enkelt lysstofrør eller en hel gruppe i forhold til mængden af dagslys i lokalet. Det sparer strøm og giver et behageligt ensartet lys i hele rummet. Blue Install-installatøren leverer den helstøbte løsning til belysning af klasselokalet.

Så meget sparer de!

Strandby Skole
Årligt elforbrug gammel belysning 4.416 kWh
Årligt elforbrug ny belysning 840 kWh

Årlig besparelse 3.574 kWh
Årlig besparelse i procenttal 81%

Strandvejen Skole
Årligt elforbrug gammel belysning 1.314 kWh
Årligt elforbrug ny belysning 374 kWh

Årlig besparelse 940 kWh
Årlig besparelse i procenttal 72%

Få mere at vide hos din installatør

Har du grønt guld i kælderen?

Ja tak til Grønt Guld

Få et uforpligtende tilbud