Ét ventilationsanlæg - 4 boliger

I fire boliger på Slagelsevej 12 i Næstved er der valgt en decentral ventilationsløsning, hvor der monteres ét ventilationsanlæg.

hus

Med udgangspunkt i de forudsætninger, der er angivet på de efterfølgende sider, er der foretaget en beregning af indblæsningsluftens temperatur efter varmeveksleren. Beregningen er foretaget på timebasis gennem et helt år, hvor der er taget udgangspunkt i DRY vejrdata. På baggrund af denne beregning kan energiforbruget til opvarmning af indblæsningsluften fra den aktuelle temperatur efter varmeveksleren op til den ønskede indblæsningstemperatur estimeres. Foruden varmeforbruget er der foretaget en estimering af elforbruget på baggrund af ventilatorernes og styringens elforbrug under de angivne driftsforhold.

Energiforbruget er estimeret for to forskellige situationer:

Case 1: Konstant indblæsning og udsugning med 126 m³/h døgnet rundt 365 dage om året.

Case 2: Som Case 1 men med overstyring af indblæsning og udsugning til 200 m³/h to timer dagligt.

Ved en antaget fjernvarmepris på 0,75 kr./kWh og elpris på 2,25 kr./kWh kan følgende energiforbrug og driftsomkostninger beregnes. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i ét anlæg:

Case 1:

  CV 200 BR10 krav Naturlig ventilation
Energiforbrug      
Varmeforbrug: 20 kWh/år 201 kWh/år 4.242 kWh/år
Elforbrug: 204 kWh/år 307 kWh/år 0 kWh/år
Samlet energiforbrug: 224 kWh/år 508 kWh/år 4.242 kWh/år
Omkostninger      
Varmeforbrug: 15,00 kr./år 150,75 kr./år 3.181,50 kr./år
Elforbrug: 459,00 kr./år 690,75 kr./år 0 kr./år
Samlet energiforbrug: 474,00 kr./år 841,50 kr./år 3.181,50 kr./år

Case 2:

  CV 200 BR10 krav Naturlig ventilation
Energiforbrug      
Varmeforbrug: 28 kWh/år 211 kWh/år 4.448 kWh/år
Elforbrug: 222 kWh/år 322 kWh/år 0 kWh/år
Samlet energiforbrug: 250 kWh/år 533 kWh/år 4.448 kWh/år
Omkostninger      
Varmeforbrug: 21,00 kr./år 158,25 kr./år 3.336,00 kr./år
Elforbrug: 499,50 kr./år 724,50 kr./år 0 kr./år
Samlet energiforbrug: 520,50 kr./år 882,75 kr./år 3.336,00 kr./år
Find din lokale Blue Install-installatør her

Har du grønt guld i kælderen?

Ja tak til Grønt Guld

Få et uforpligtende tilbud