Energitilskud

Hvad kan du få tilskud til?

Der er tre områder, som du kan få tilskud til: husets klimaskærm, varmeforsyningen og bygningens drift.

Folketinget har netop vedtaget nye ændringer til tilskudspuljen. Hvis du skal have tilskud til husets klimaskærm eller bygningens drift, skal din bolig være energimærke E, F eller G. Denne nye ændring skal sikre, at tilskuddet støtter forbedringer af de boliger, der trænger mest.

Tilskud til varmeforsyning (varmepumper) er ikke omfattet af den nye ændring omkring energimærke. Der kan altid søges tilskud til varmepumper. Dog skal du være opmærksom på, at du kun kan søge tilskud til en varmepumpe, hvis du bor uden for et fjernvarmeområde.

Du kan også søge om tilskud til at få dit hus energimærket, hvis det skal bruges i forbindelse med ansøgning til energitilskud. Nogle af tiltagene kræver nemlig, at der fremlægges et gyldigt energimærke.

Varmepumpe eller fjernvarme?

Varmepumpe og fjernvarme er de mest miljøvenlige opvarmningsløsninger. Du kan spare penge på elregningen med begge dele. Fra politisk side er der et stort ønske om at udfase oliefyr og naturgasfyr, mens man gerne ser flere benytte fjernvarme og varmepumper.

Installation og service

Fjernvarme er den mest hyppige og udbredte måde at opvarme boliger på i Danmark. Det tilsluttes nemt til boligens eksisterende system til både opvarmning og varmt vand. Fjernvarme kræver ingen vedligeholdelse. En varmepumpe fylder mere end et fjernvarmeanlæg - og tager plads både ude og inde. Den vil derfor være synlig udvendigt på huset. 

Økonomi 

For at få fjernvarme skal du monteret en fjernvarmeunit. Beløbet for sådan en vil typisk være i størrelsesordenen 25-30.000 kr. Prisen afhænger af husets størrelse og af, om du har radiatorer eller gulvvarme. 

Til køb og installation af varmepumpe kan du få tilskud af staten. Det beløb er i øjeblikket 22-37-000 kr. Dette tilskud kan du søge, hvis du bor uden for et fjernvarmeområde. Udgifterne i forbindelse med installation af varmepumpe vil oftest være tilbagebetalt efter 5 år. Med varmepumpen kan du spare helt op til 70% på elregningen. Du forøger også boligens værdi ved at købe en varmepumpe, da din bolig derved vil bruge så lidt energi så muligt. 

Miljøvenlighed 

Fjernvarme er godt for miljøet på flere måder. For det første har varmeværkerne mulighed for at skifte mellem forskellige energikilder til opvarmning af fjernvarmevandet. De kan derfor tilpasse sig udviklingen og være så grønne
som muligt – både nu og i fremtiden.

Varmepumper er en bæredygtig varmekilde, fordi de er i stand til at generere op imod 4-6 gange så meget energi, som de kræver i drift. Varmepumper udnytter varmen i luften eller jorden og overfører den til radiatorer og gulvvarme eller blæser det ind direkte som varm luft.

Søg energitilskuddet hos Energistyrelsen

I den tidligere tilskudsordning var det din installatør, der skulle søge tilskud på dine vegne. Men nu skal du selv søge det hos Energistyrelsen, som forvalter tilskudspuljen. Ansøgningen udfyldes og indsendes digitalt på en ansøgningsblanket på energistyrelsens hjemmeside, hvor du skal logge ind for at komme ind på portalen. 

Tilskuddet skal søges før, du går igang med dit projekt. Når først du har købt materialer eller har skrevet under på en aftale, er det for sent at søge tilskuddet. Med andre ord, må du ikke lave en bindende aftale, før du har fået besked om tilskud fra Energistyrelsen.

Se ny videoguide til ansøgning og udbetaling af tilskud her

Se hvor meget du kan få i tilskud

Energistyrelsens beregner kan give dig et ikke-bindende overslag på dine tilskudsmuligheder samt et estimat på, hvor meget du vil kunne spare årligt på forbruget. Det eneste du skal gøre er at indtaste din adresse. Resultaterne bør dog ses som værende vejledende.

Find din lokale VVS Mester

Find din lokale installatør