Energitilskud

Øvrige tilskudsmuligheder

Foruden tilskuddene til varmepumper og ventilation, er det også muligt at få tilskud til energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm. Det dækker over:

  • Udvendig isolering af ydervægge (ikke hulmur og kælderydervæg)
  • Efterisolering af loft og tag
  • Isolering af terrændæk
  • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
  • Udskiftning af facadevinduer, ovenlysvinduer og dørhøjt vindue (fx. terrassedøre, skydedøre og foldedøre)
  • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Hvem kan få tilskud?

Tilskudspuljen er sat i verden for at nedbringe vores energiforbrug og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Tilskuddene gives til alle helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. Det eneste krav er, at boligen skal være registreret som helårsbolig i BBR. Tilskuddet er skattefrit. Dog er det sådan, at momsregistrerede virksomheder får mindre i tilskud. 

Søg energitilskuddet hos Energistyrelsen

I den tidligere tilskudsordning var det din installatør, der skulle søge tilskud på dine vegne. Men nu skal du selv søge det hos Energistyrelsen, som forvalter tilskudspuljen. Ansøgningen udfyldes og indsendes digitalt på en ansøgningsblanket på energistyrelsens hjemmeside, hvor du skal logge ind for at komme ind på portalen. 

Tilskuddet skal søges før, du går igang med dit projekt. Når først du har købt materialer eller har skrevet under på en aftale, er det for sent at søge tilskuddet. Med andre ord, må du ikke lave en bindende aftale, før du har fået besked om tilskud fra Energistyrelsen.

Se hvor meget du kan få i tilskud

Energistyrelsens beregner kan give dig et ikke-bindende overslag på dine tilskudsmuligheder samt et estimat på, hvor meget du vil kunne spare årligt på forbruget. Det eneste du skal gøre er at indtaste din adresse. Resultaterne bør dog ses som værende vejledende.

Vær opmærksom på håndværkerfradraget

Det er ikke muligt både at få tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. Men du kan godt eksempelvis bruge energitilskuddet til ét projekt og derefter anvende håndværkerfradraget til et andet. Læs om håndværkerfradraget.

Kom igang med dit energisparende projekt

Din lokale Blue Install installatør kan hjælpe dig med at komme igang og kan klare installationen af både varmepumper og ventilationsanlæg.

Find din lokale VVS Mester

Find din lokale installatør