Klima og ventilation til virksomheder

– det handler både om bundlinje og trivsel

Klima og ventilation til virksomheder

Der er mange gode grunde til at kigge på indeklimaet i din virksomhed. For det første er det naturligvis i alles interesse, at indeklimaet ikke er grund til mistrivsel blandt medarbejderne. Men der ligger også væsentlige økonomiske interesser i at have styr på indeklimaet.

Faktisk arbejder hver femte dansker arbejder i dårligt indeklima, og det koster på bundlinjen. Blandt andet fordi vi bruger mange ressourcer på at bearbejde det negative indeklima, uanset om det varme, træk, kulde, luftkvalitet eller støj.

Ifølge Institut for Byggeri og Anlæg er indeklimaet afgørende for medarbejdernes præstationer. Instituttet kan dokumentere, at produktiviteten falder med 5-10 %, når indeklimaet er dårligt.

Blue Installs rådgivende installatør hjælper dig med at finde de rette løsninger, der både giver økonomisk bedst mening og skaber et bedre indeklima for dine medarbejdere.

Hvilke muligheder har du med klima og ventilation?

God ventilation kan sænke sygefraværet og øge produktiviteten

Hver femte dansker arbejder i dårligt indeklima, og det koster på bundlinjen. Blandt andet fordi vi bruger mange ressourcer på at bearbejde det negative indeklima, uanset om det er varme, træk, kulde, luftkvalitet eller støj. Vi viser her nogle af de muligheder, du har for at forbedre både indeklima og energiforbrug.

Varmepumper

Når du skal vælge varmepumpe til din virksomhed er der i princippet to løsninger – nemlig luft til luft- eller en luft til vand-varmepumpe. Vi forklarer forskellen her:

Luft til luft

Her er fordelene især pris, størrelse og enkel opsætning. Det kun en udendørs varmepumpe til luftindtag og en indendørs blæser til at cirkulere varme i lokalet. Blæseren skal dog placeres højt i lokalet, så varmen spredes ligeligt og samtidig skaber en god luftcirkulation. En luft til luft-varmepumpe kan også fungere som aircondition samt filtrere pollen og styre luftfugtigheden i lokalet. Dog er der begrænsninger i forhold til lokalets størrelse.

Luft til vand

Når det handler om decideret opvarmning, er en luft til vand-varmepumpe den bedste løsning. Varmepumpen bruger vandet fra bygningens radiatorer eller varmerør og er næsten lydløs. Samtidig kan luft til vand-varmepumpen også opvarme brugsvand. Dermed kan du spare yderligere på virksomhedens varmeregning og dit CO2-udslip. Systemet kan også afkøle passivt, hvilket foregår ved at koldt vand løber igennem radiatorer eller varmer

Ventilation og varme

Et ventilationsanlæg med anlæg til varmegenvinding udsuger den varme, fugtige luft og udnytter energien til at opvarme indblæsningsluften. Et ventilationsanlæg kan enten bruges som eneste kilde til opvarmning eller i kombination med dine eksisterende varmekilder.

Intelligent styring/automatisering

Nu kan du tage fuld kontrol over virksomhedens ventilation og varmeforbrug. Med smarte og effektive løsninger, der sikrer den rigtige ventilation og en intelligent varmestyring, opnår du det bedste og mest fornuftige indeklima. Vi hjælper dig med systemer, der kan styres via en app, så du altid har kontrol over forbruget. Du kan bl.a. styre gulvvarme, ventilation, aircondition eller for den sags skyld afskærmning eller åbning af vinduer. Desuden giver intelligente installationer mulighed for for sensorstyrede løsninger, hvor bl.a. temperatur og luftfugtighed er med til at regulere forbruget.

Radon og skimmelsvamp

Radon forekommer naturligt overalt i vores omgivelser, men nogle steder er koncentrationen så høj, at det kan være farligt for mennesker. God udluftning og ventilation, som hurtigt fortynder og fjerner radonholdig luft, er en af de vigtigste metoder til at nedbringe niveauet af radon i din virksomhed. Samtidig forhindrer du med god ventilation også forekomsten af skimmelsvamp, som kan skabe allergier hos dine medarbejdere.

Gulvvarme

Med gulvvarme udnytter du varmen til fulde, da varmen stiger op ad fra gulvet. Dermed er temperaturen højest ved gulvet og aftager gradvist op mod loftet. Det giver god mening i forhold til radiatorvarme, hvor temperaturen oftest er lavest ved gulvet, og stiger når den nærmer sig loftet. Derfor bliver der skabt et dejligt indeklima, hvor temperaturen er passende i vinterperioden.

Klima og energioptimering hænger sammen

Solars klima- og ventilationsekspert Jacob Mortensen fortæller fordelene ved installation af varmepumper – både i forhold til den praktiske anvendelse, men også i forhold til de økonomiske perspektiver.

Vi har besøgt en række forskellige virksomheder for at se, hvordan deres klima- og ventilationsløsninger fungerer i praksis. Løsningerne er opnået gennem en forudgående dialog med den rådgivende Blue Install-installatør.

Jyske Bank fik personlig ventilation

Læs mere om personlig ventilation i Jyske Bank her

Borgerservice Aalborg fik styr på indeklimaet og energiforbruget

Læs mere om indeklima og energiforbrug på borgerservice i Aalborg her.

Grønvangsskolen i Vejen fik automatisk ventilation med temperatur- og CO2-følere

Læs mere om automatisk ventilation på Grønnevangsskolen her.