Øg sikkerheden med selvtestende HPFI-relæ

ABB’s nye serie af selvtestende HPFI-relæ er en intelligent installation med fokus på sikkerhed og automatisering.

En fejlstrømsafbryder skal kontrolleres minimum hvert halve år for at sikre, at kontakterne fungerer korrekt, og enheden er i stand til at udkoble i tilfælde af en lækage på jord. Derfor er FATI’en det enkle og sikre valg.

Sikkerheden stiger til et nyt, forbedret niveau, da kontroltesten køres automatisk og uden afbrydelse for strømmen. Fejlstrømsafbryderens testfunktion udføres automatisk hver 28. dag, der sikrer, at afbryderen kan yde den forventede beskyttelse. Selvtesten foregår helt uden, man bemærker det og uden gener. Dette giver mindre arbejde for vedligeholdelsespersonalet og øger sikkerheden i selve elinstallationen.

Automatisk testfunktion

Serien af HPFI-relæ, FATI, udfører automatiske selvtest hver 28. dag. Testen udføres, som hvis man manuelt havde trykket på testknappen, men FATI tester helt uden at frakoble spændingen. Når testen udføres, kobler fejlstrømsafbryderen over på et sekundært kontaktsæt og kobler selv tilbage ved en positiv test. Installationen er selvfølgelig fuldt ud fejlstrømsbeskyttet i de få sekunder, som det tager at udføre testen. Dermed ingen nedetid. Hvis relæet skulle fejle, udkobles fejlstrømsafbryderen fuldstændigt. Som ekstra sikkerhed og personbeskyttelse har F-ATI også en elektronisk test, der udføres hver tredje time for at sikre at testfunktionen virker. 

Øger sikkerheden

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen bliver op imod hver tredje fejlstrømsafbryder aldrig testet i hele sin levetid. Dette udgør en stor sikkerhedsrisiko, da et HPFI-relæ skal funktionstestes for at sikre, at den virker korrekt og kan yde den forventede beskyttelse. Sådanne bekymringer forsvinder med ABB’s nye HPFI-relæ der kører automatiske selvtests.

Så fra at have en fejlstrømsafbryder, der aldrig testes, får man nu en intelligent fejlstrømsafbryder, der selvtester 12 gange om året. Det er nemt, og det foregår helt uden, man bemærker det.

Færre ulykker med ny gnistdetektor

Antallet af brandulykker fortsætter med at stige. Derfor har ABB lanceret en ny gnistdetektor for at give komplet beskyttelse af mennesker og bygninger. Med den nye serie kan de fleste almindelige risici, udløst af forstyrrelser i elektriske installationer, opdages på forhånd. Gnistdetektoren SARC1 er ideel til anvendelse i en række forskellige installationer, lige fra fælleslokaler og soverum i skoler, børnehaver og ældrecentre til bygninger fremstillet af brandfarlige byggematerialer såsom træ.