Installation af transientbeskyttelse

Transientbeskyttelse passer på dine elinstallationer i tilfælde af lynnedslag

Hvad er transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse beskytter dine elektriske enheder og anlæg mod pludselige og kortvarige overspændinger, som eksempelvis kan opstå på grund af arbejde på elnettet eller lynnedslag i nærheden. Medmindre der er installeret transientbeskyttelse i din bolig, kan disse overspændinger beskadige dit elektronisk udstyr.

Hvad sker der, hvis ikke man har installeret transientbeskyttelse?

Skaderne fra lynnedslag kan både være øjeblikkelige ødelæggelser men kan også være mere “usynlige” med periodiske fejl på dine elektriske enheder. For at undgå skader på dit udstyr, er det derfor vigtigt at beskytte dem mod disse transienter.

Beskyttelse mod overspændinger fra lyn

Af og til sker det jo, at det lyner og tordner her i Danmark. Højsæsonen for det er juni, juli og august, hvor 85% af al den slags uvejr sker. Når et lyn slår ned i dit nærområde, kan det være ødelæggende for dine elektriske installationer - medmindre de er beskyttet mod overspændinger. Overspændingerne, der også kaldes transienter, kan opstå i din eltavle som følge af et lynnedslag. Når et lyn slår ned, kan der opstå en pludselig og voldsom overspænding i det omkringliggende netværk. Er man uheldig, vandrer lynet ind i dit hus gennem de kabler, som ligger i jorden og går op i eltavlen. Sker det, opstår der en voldsom overspænding, som kan ødelægge alle de apparater, der er tilsluttet strømstikkene.

Transientbeskyttelse til erhverv

Pludseligt ødelagt IT-udstyr eller elektronisk udstyr kan være til stor gene for private. Men for erhvervsdrivende kan det være katastrofalt og enormt dyrt, hvis eksempelvis produktionsapparater bliver beskadiget.

Transientbeskyttelse er derfor en vigtig spiller i forhold til enhver virksomheds driftsikkerhed og eventuelt tab af data. Under normale forhold har transientbeskyttelse ingen påvirkning på det anlæg, det er installeret i.

Krav siden 2017

Beskyttelse mod transiente overspændinger har tidligere været en undervurderet risiko. I 2017 kom der derfor skærpede krav til vurdering af behovet for overspændingsbeskyttelse for at beskytte skader på både mennesker, dyr og installationer.

Montering af transientbeskyttelse

Transientbeskyttelsen ser ikke ud af meget og monteres direkte i din el-tavle, hvor alle dine sikringer er placeret. Hvis der så kommer en transient op i eltavlen, vil beskyttelsen straks træde til og derefter lede den ned i jorden gennem jordforbindelsen.

Ved at sikre dine installationer mod transienterne udsættes de ikke for større spænding, end de kan klare. Og så skal du ikke bekymre dig om, hvorvidt dit elektroniske udstyr fungerer.