Ventilation

For at opnå et godt indeklima, kræver det, at luften i de rum du befinder sig i, bliver udskiftet. Hvis du glemmer at lufte ud og ikke har et ventilationsanlæg, kan luften hurtigt komme til at føles tung og “brugt”. Der kan også forekomme fugt som kan lede til skader i husets konstruktion.

Har du brug for ventilation i dit hjem?

God ventilation er især vigtigt i nybyggeri, da bygninger i dag laves så tætte, at luften hverken kan komme ind eller ud selv.

Fugt på vinduer kan være en god indikator på fugtproblemer og et dårligt indeklima. Fugt kan lede til mange negative konsekvenser, såsom skimmelsvamp, råd, mug og generelt dårlig lugt. Disse ting kan føre til problemer med helbredet. Det skønnes desuden, at hver femte boligejer i Danmark har problemer med for meget radon i hjemmet, som kan være yderst sundhedsskadeligt, hvis koncentrationen er for høj.

Brandventilation

I tilfælde af brand leder brandventilation røg og varme ud af bygningen og holder flugt- og adgangsvejene røgfrie for brandvæsnet.

Læs mere
tilbagelænet mand

Klima & ventilation i virksomheder

Det er naturligvis i alles interesse, at indeklimaet ikke er grund til mistrivsel på arbejdspladsen. Men der ligger også væsentlige økonomiske interesser i at have styr på indeklimaet.

Læs mere

Naturlig ventilation

Udluftning gennem vinduer, døre, ventilationsåbninger og utætheder kaldes naturlig ventilation. Med intelligent styring af åbningerne opnås godt indeklima med et beskedent energiforbrug.

Læs mere

Radonsikring

Radon er en giftig ædelgas, der kan opstå i husstanden, uden du opdager det. Ventilation er en af måderne til at sikre dit hjem mod radon.

Læs mere

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg giver bedre indeklima og anlæg med varmegenvinding kan endda genbruge varmen fra dit hus i udskiftningen af luften. På den måde får du både et bedre indeklima og sparer penge på varmeregning. 

Læs mere

Har du grønt guld i kælderen?

Ja tak til Grønt Guld

Få et uforpligtende tilbud