Brandventilation - brandsikring af bygninger

I tilfælde af brand leder brandventilation røg og varme ud af bygningen og holder flugt- og adgangsvejene røgfrie for brandvæsnet.

Brandventilation både sikrer og minimerer skader

Når uheldet er ude og der er brand i en bygning, er det vigtigt, at den er udstyret med sikkerhedsforanstaltninger til hjælp for både hus og mennesker indtil brandvæsenet når frem. Blue Install kan hjælpe med både brandsikring og brandventilation.

Automatisk brandventilation (ABV) har til formål at mindske risikoen for, at personer i en brændende bygning bliver røgforgiftet. Samtidig øger det også sigtbarheden for brandvæsnet, så de lettere kan udføre deres arbejde. Desuden minimerer ABV anlæg også skaden, som branden påfører bygningen, så bæreevnen varer længst muligt. 

Naturlig brandventilation

Naturlig brandventilation, eller termisk/passiv brandventilation som det også kaldes, ledes røg ud af en brændende bygning med et system der automatisk åbner for vinduer, ovenlys eller klapper. Har man loftvinduer vil disse kunne åbnes automatisk, så røgen kan stige opad og slippe ud, mens frisk luft kan lukkes ind gennem de almindelige vinduer, der ligeledes kan indstilles til at åbne automatisk. På denne måde tilføres bygningen erstatningsluft mens både varme og røg holdes nede, mens brandvæsnet er på vej, eller mens de sikrer bygningen.

Mekanisk brandventilation

Mekaniske ABV anlæg kan bruges i bygninger, hvor det ikke er muligt at udnytte naturlig ventilation som ovenfor, da det forudsætter, at der der kan fås erstatningsluft fra to modsatstående sider af bygningen (ovenlysvinduer og andre åbninger for erstatningsluft). Når der ikke er mulighed for det, er det nødvendigt med mekanisk brandventilation. Det kan enten køre for sig selv, eller bruges som supplement til den termiske ventilation. Mekanisk brandventilation blæser erstatningsluft ind i rummet gennem rør ved hjælp af mekaniske ventilatorer.

Brug også brandventilationen til indeklimastyring

Til daglig kan den naturlige brandventilation bruges til almen ventilation af bygningen, for at skabe et bedre indeklima. Sensorer og vejrstationer på taget styrer motorerne, der automatisk kan åbne og lukke for vinduerne baseret på ønsket temperatur, luftfugtighed og CO2 niveau. Det tilfører bygningen med frisk luft og sikrer dermed et godt indeklima og reducerer samtidig energiforbruget, da der ikke bruges megen strøm, ligesom ved et mekanisk ventilationsanlæg.

En naturlig brandventilationsløsning er dermed både en investering i bygningen og dens beboere og er en medspiller i kampen om et godt indeklima.

Læs mere om naturlig ventilation

Lad Blue Install hjælpe dig

Vil du vide mere om brandventilation? Find din lokale installatør fra Blue Install her og lad ham hjælpe dig.

Find din lokale VVS Mester

Find din lokale installatør

Har du grønt guld i kælderen?

Ja tak til Grønt Guld

Få et uforpligtende tilbud