Sundt indeklima og minimalt energiforbrug

Udluftning gennem vinduer, døre, ventilationsåbninger og utætheder kaldes naturlig ventilation. Med intelligent styring af åbningerne opnås godt indeklima med et beskedent energiforbrug.

Frisk luft indenfor

Ved naturlig ventilation er det udeluftens temperatur og vind, der sørger for ventilationen indenfor. Naturlig ventilation fungerer i al sin enkelhed ved at åbne vinduerne med henblik på en passende udskiftning af indeluften, vel at mærke styret således at der ikke opstår træk.

Med intelligent styring kan vinduer og andet opluk indstilles til at åbne og lukke automatisk ved hjælp af temperatur- og CO2-følere samt en vejrstation på taget. Det sikrer, at du får en passende luftudskiftning uden trækgener og brug af mekaniske anlæg.

Intelligent styring af naturlig ventilation

Med den rigtige styring, kan du få naturlig ventilation, der er lige så effektivt som et almindeligt ventilationsanlæg, men gør, at du kan spare udgiften til el. Med et intelligent naturligt ventilationssystem kan vinduer indstilles til at åbne og lukke helt i bestemte trin baseret på din ønskede rumtemperatur, luftfugtighed eller CO2 niveau. Et system der udnytter den naturlige ventilation er i forhold til et mekanisk ventilationsanlæg pladsbesparende, da der ikke kræves store motorer og ventilationskanaler. Systemet er enkelt og er desuden billig at vedligeholde. Og da man udnytter naturens kræfter vil man desuden kunne se besparelser på sit energiforbrug og tilhørende regninger. Ligesom et mekanisk ventilationsanlæg bidrager den naturlige ventilation til et bedre indeklima gennem tilførsel af frisk luft, når der er behov på det. Luftkvaliteten øges som forbedrer både din og bygningens sundhed.

Intelligent styring af naturlig ventilation

Med den rigtige styring, kan du få naturlig ventilation, der er lige så effektivt som et almindeligt ventilationsanlæg, men gør, at du kan spare udgiften til el. Med et intelligent naturligt ventilationssystem kan vinduer indstilles til at åbne og lukke helt i bestemte trin baseret på din ønskede rumtemperatur, luftfugtighed eller CO2 niveau.

Et system der udnytter den naturlige ventilation er i forhold til et mekanisk ventilationsanlæg pladsbesparende, da der ikke kræves store motorer og ventilationskanaler. Systemet er enkelt og er desuden billig at vedligeholde. Og da man udnytter naturens kræfter vil man desuden kunne se besparelser på sit energiforbrug og tilhørende regninger.

Ligesom et mekanisk ventilationsanlæg bidrager den naturlige ventilation til et bedre indeklima gennem tilførsel af frisk luft, når der er behov på det. Luftkvaliteten øges som forbedrer både din og bygningens sundhed.

Naturlig ventilation til større bygninger

Større bygninger kan inddeles i klimazoner hvor ventilationen kan tilpasses forskellige behov, ved at indstille systemet til at åbne op for den naturlige ventilation ved bestemte temperaturer, luftfugtigheder eller tidspunkter på dagen.

Find din lokale VVS Mester

Find din lokale installatør

Har du grønt guld i kælderen?

Ja tak til Grønt Guld

Få et uforpligtende tilbud