Nedbring radonniveauet i dit hjem

Radon er en giftig ædelgas, der kan opstå i husstanden, uden du opdager det. Ventilation er en af måderne til at sikre dit hjem mod radon.

Hvad er radon?

Radon er en giftig gasart, som er yderst sundhedsskadelig for os mennesker. Radon findes i mange boliger, og derfor er det vigtigt at sikre boligen mod forekomster af det. Det skønnes, at hver femte boligejer i Danmark har problemer med for meget radon i hjemmet.

Hvor kommer radon fra?

Radon kommer som udgangspunkt fra jorden men kan også være i jordbaserede byggematerialer som beton og tegl. Hvis der er radon i jorden siver det op af undergrunden og kan trænge ind i bygninger gennem revner i gulvet, utætte rør, vandforsyningen eller andre former for utætheder. Når koncentrationen bliver for høj, kan det være farligt for mennesker og ifølge WHO er radon den næststørste medvirkende årsag til lungekræft.

Hvor kan der være høje koncentrationer af radon?

  • Der er typisk høje koncentrationer af radon i det østlige Danmark

  • Boliger tæt på jorden

  • Huse med kælder

  • Enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse

Hvad kan du gøre for at reducere radon?

Er der dårlig ventilation i bygningen, ophober det sig og bliver sundhedsskadeligt. God udluftning og ventilation er derfor en af de vigtigste metoder til at nedbringe niveauet af radon, fordi det hurtigt fortynder eller udskifter radonholdig luft.

Udluftning

Det er vigtigt at lufte ud i boligen. Både i forhold til generelt at opnå et godt indeklima, men også i forhold til at komme af med fugt og eventuel radon fyldig luft. Udluftning ved blot at åbne for vinduer mv. kaldes naturlig ventilation og fungerer udmærket ift. at få udskiftet luften indendørs. Problemet er bare om man får det gjort. For at opnå et optimalt indeklima og få udskiftet luften, skal der gerne luftes ud ca. hver anden time i 5-10 minutter. Det er der mange, der ikke får gjort. Derfor er det for mange en god investering, at anskaffe sig et ventilationsanlæg, der udluftningen automatisk.

Læs mere om naturlig ventilation

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Med et ventilationsanlæg sikres der et optimalt indeklima, da anlægget enten kører konstant eller indstilles til at køre baseret på temperatur, CO2 niveau, luftfugtighed eller tid. På den måde slipper man selv for selv at skulle lufte ud og minimerer mængden af radon i luften. Ventilationsanlæg med varmegenvinding har desuden den fordel, at man undgår varmetab, som ikke kan undgås ved ren og skær udluftning. Det sker ved at anlægget suger frisk luft ind udefra og samtidig blæser brugt varm luft ud. Når den varme luft blæses ud føres det forbi den friske luft, der er på vej ind og overfører størstedelen af varmen.

Læs mere om ventilationsanlæg med varmegenvinding

Radonsug

Et radonsug kan reducere mængden af radon i din bolig ved at sænke lufttrykket under dit gulv i det lag af grus, sand eller andet underlag som din bolig er placeret på. Radonsuget består af et rør, der f.eks. monteres i en indvendig væg eller gammel skorsten. Røret føres til det underliggende lag af grus eller sand og føres over tag, for at der skabes et undertryk og reducerer radonindtrængningen til boligen. I tilfælde af at det naturlige undertryk ikke er nok, kan radonsuget suppleres med et mekanisk udsug der kan skabe det nødvendige undertryk.

Få fradrag til radonsikring

Med boligjobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, kan du få fradrag til radonsikring. Fradraget gælder dog kun radonudsugning, tætning af revner og montering af radonmembran.

Lad Blue Install hjælpe med radonsikringen

Find din lokale rådgivende installatør, og kom godt i gang med at sikre dig mod radon allerede nu.

Find din lokale VVS Mester

Find din lokale installatør

Har du grønt guld i kælderen?

Ja tak til Grønt Guld

Få et uforpligtende tilbud