Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg giver bedre indeklima og anlæg med varmegenvinding kan endda genbruge varmen fra dit hus i udskiftningen af luften. På den måde får du både et bedre indeklima og sparer penge på varmeregning. 

Et godt indeklima er vigtigt for vores trivsel og sundhed

Danskere bruger de fleste af dagens timer indendørs og derfor er et godt indeklima afgørende for både trivsel og sundhed. Et dårligt indeklima kan give problemer med hovedpine, diverse allergier og fugtproblemer i boligen. Hvis ikke der luftes ud jævnligt, risikerer man fugtskader, som kan gå ud over bygningens konstruktioner eller lede til forekomster af skimmelsvamp, mug og råd, som kan være direkte sundhedsskadeligt.

Ventilation kan gøres helt lavpraktisk ved jævnligt at åbne vinduer og lave gennemtræk i ca. 10 minutter 2-3 gange om dagen. Det handler om at forsyne sit indeklima med frisk luft, som nedbringer luftfugtigheden og giver et bedre indeklima. Naturlig ventilation er den billigste måde til et bedre indeklima, men spørgsmålet er, om man får det gjort. Mange gør ikke, og derfor investerer mange i mekaniske ventilationsanlæg.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding trækker frisk luft ind udefra og blæser samtidig brugt, varm indeluft ud af huset. Den friske udeluft ledes forbi den varme indeluft, som er på vej ud af huset. Det sker i ventilationsanlæggets rør og i en varmeveksler. Det er altså to luftstrømme, som føres tæt forbi hinanden - adskilt af tynde metalplader. På den måde udnyttes den varme, som allerede er i indeluften og overføres til den friske luft der kommer ind. Det gør, at du ikke får et lige så stort varmetab ved luftudskiftning, som ved almindelig udluftning eller ventilation. Faktisk kan op til 95% af varmen genvindes. Anlæggene giver desuden mulighed for at regulere ventilationen efter temperatur, CO2-indhold eller fugtbelastning. Resultatet er god ventilation og et rigtig godt indeklima og mindre varmetab.

Anlægget er på størrelse med et lille køleskab og placeres som oftest i loftet, hvor luften frit kan suges ind og ud gennem et rør i taget. Det er nødvendigt med en del rørføring, for at luften kan transporteres rundt mellem de forskellige rum. Medmindre man ønsker synlige rør i rummet, er det en fordel, hvis man har uudnyttet loftsrum, som rørene kan installeres i. Hvis man bygger nyt hus og installerer ventilationsanlæg, vil man kunne føre rørene i vægge og tag- eller loftkonstruktioner. 

Konventionel mekanisk ventilation

En normal ventilator er begrænset ved kun at kunne suge luften ud af huset, og det har ulemper i forhold til både ældre og nyere boliger. I ældre, utætte boliger kommer der luft ind gennem utætheder, som betyder, at du skal skrue op for temperaturen for at holde varmen. I nyere boliger er ulempen, at en almindelig ventilator ender med at ”tømme” huset for luft og til sidst ophører med at virke.

Fordele & ulemper ved ventilationsanlæg med varmegenvinding

Fordele

 • Reduceret varmetab sammenlignet med traditionel udluftning

 • Du sparer på varmeregningen da den varme indeluft genbruges

 • Du får et bedre indeklima

 • De er allergivenlige og filtrerer støv- og pollen partikler fra luften

 • Lavt lydniveau

 • Genvindingseffekt af varme op til 95 %

 • Kan øge værdien af din ejendom

Ulemper

 • Kræver en omfattende investering - typisk i omegn af 35.000-100.000.

 • Anlægget bruger strøm - ca. 800-1.000 årligt.

 • Det kan støje en smule, hvis det ikke er monteret korrekt

 • Filtre skal skiftes i ny og næ

 • Anlægget kræver en del plads

Intelligent ventilation & indeklimastyring

Ventilation kan styres automatisk baseret på mængden af CO2, temperatur, luftfugtighed og på klokkeslæt. Det giver mulighed for behovsstyret energiforbrug, uden du behøver løfte en finger.

Intelligent indeklimastyring er en effektiv måde at få et optimalt indeklimaet på. Hele systemet kan automatiseres eller styres centralt via et kontrolpanel. Med ganske få tryk kan du regulere de forskellige varme- og komfortenheder, så temperatur og indeklima altid er optimalt afstemt.

En CO2 sensor måler konstant luftkvaliteten, og styrer derefter hastigheden på ventilationen via indblæsningsposer i loftet. Og det kan skabe en markant forbedring af indeklimaet.

Med fugtsensorer kan ventilationen indstilles til at køre ved bestemte fugtigheder. Typisk kan fugtstyringen indstilles til at starte for ventilationen mellem 50-90% luftfugtighed. Systemet starter, når luftfugtigheden når et ønsket punkt, hvorefter det kan indstilles til at køre mellem 2-30 minutter hvorefter luftfugtigheden er på et ønsket niveau igen.

Har du grønt guld i kælderen?

Ja tak til Grønt Guld

Få et uforpligtende tilbud